Limity plnění v pojištění odpovědnosti

Limity plnění - pojištění odpovědnosti v běžném životě

Pojistitel uhradí za pojištěného škodu z jedné pojistné události maximálně do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

Za škodu způsobenou na cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy, sbírky známek) je pojistitel povinen poskytnout plnění nejvýše do částky (např. 50 000 Kč) za jednu takovou věc (sbírku) a za škodu na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách nejvýše do celkové částky (např. 50 000 Kč.).

Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.
To znamená, že v případě kdy zaplatí pojistitel plnění v celém limitu za jednu škodní událost a má ještě jednu škodní událost též s vyčerpáním celého limitu podruhé, pojištěný v tomtéž pojistném roce již není pojištěn, respektive již nebude hradit škodu z pojistky. Tento stav lze odstranit dohodou s pojišťovnou a opětným zaplacením pojistného.

Limity pojistného plnění - pojištění odpovědnosti v povolání

Plnění pojistitele z jedné pojistné události činí 70 %(popřípadě 90%) z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen zaplatit zaměstnavateli jako náhradu škody a za kterou odpovídá podle příslušných právních předpisů, max. však limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě.

Pozor - na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné  plnění do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. To znamená, že v případě kdy zaplatí pojistitel plnění v celém limitu za jednu škodní událost, pojištěný v tomtéž pojistném roce již není pojištěn, respektive již nebude hradit škodu z pojistky. Tento stav lze odstranit dohodou s pojišťovnou a opětným zaplacením pojistného.

 

 

 V cenách a financích vám pomůže kalkulačka.eu

Pojištění, přes internet, které šetří vaši kapsu, váš čas i nervy. Pomocí jednoduchých aplikací budete mít jistotu: jak najít a sjednat online, nejlevnější Povinné ručení, pojištění bez, kterého se vaše domácnost neobejde: Pojištění domácnosti,na nejlevnější Pojištění nemovitosti narazíte zde, pokud je vaše Pojištění vozidel špatné, pak se nedivte, že při bouračce vás takový omyl bude stát desítky až stovky tisíc, Pojištění odpovědnosti proto pečlivě vybírejte, ať už vozidel, v běžném životě, či v zaměstnání. Penzijní připojištění, které se na stará kolena bude hodit, Životní pojištění, která vám spadne z nebe při smrti živitele rodiny a Cestovní pojištění, které vám zajistí ošetření a transport do vlasti, když něco nevyjde jak má a Úrazové pojištění pro vaše děti a volný čas. A když nejste dobrý řidič tak si sjednejte Havarijní pojištění, ať si nemusíte platit opravy ze svého.