Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance způsobenou zaměstnavateli

I Vám se může stát, že v zaměstnání způsobíte škodu, kterou Vám pak zaměstnavatel bude strhávat ze mzdy. I proti takovéto nepříjemnosti se můžete ochránit pojištěním odpovědnosti za škody zaměstnance způsobenou zaměstnavateli.

Náhrada škody, kterou způsobíte zaměstnavateli při výkonu zaměstnání nebo povolání je snadno vymahatelná. Přestože má úhrada škody svá pravidla a zaměstnavatel Vám nemůže strhnout jakoukoli částku, může být k úhradě škody použita Vaše mzda.

Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání nebo povolání maximálně 4,5- násobkem hrubé mzdy, ovšem za ztrátu svěřené věci odpovídá v plné výši. Pro zaměstnance je nejlepší, když může být škoda uhrazena z jeho pojistky.